Recordi 1 euro equival a 166.386 ptes.
Aquests preus són orientatius, poden variar sense prèvi avís, i seràn vàlids exepte error d'escriptura.